Fundația Culturală "Regele Mihai" - de la micul sediu din București la participarea la expoziții internaționale

Fundația Culturală "Regele Mihai" a fost înființată în 1922 pe temeiul unui statut întărit de o lege cu acest scop: să ajute organizarea și răspândirea culturii românești în popor. Structura cuprindea patru părți:

1. O direcție a culturii populare cu grijă de cămine (biblioteci, muzee etc), de publicații pentru popor (Albina), de liste de cărți, cataloage și instrucțiuni pentru depozitele de la țară.

2. O direcție a culturii generale cu grija bibliotecii, cu organizarea de conferințe, manifestări culturale, expoziții, responsabilă cu coordonarea muzeului etnografic al Ardealului și susținerea de organizații corale și orchestrale. 

3. O direcție a cercetășiei cu sarcina cohortelor, excursiilor, taberelor, publicațiilor și legăturilor internaționale.

4. O direcție administrativă a bunurilor: imprimerie, librărie, depozit de cărți, laborator cinematografic, cinematografe și terenuri.


La 1925, fundația avea 425 de cămine culturale deservind peste 800 de sate. Căminul cultural avea rolul de a fi un continuator al școlii din sat, găzduind biblioteci, săli de lectură și studiu, diverse evenimente de propagandă culturală.

tipografia fundației. sala mașinilor

Sub conducerea profesorului I. D. Ștefănescu în cadrul fundației s-a înființat Institutul de Studii Artistice care în 1924 număra 1300 de membri. În cadrul institutului s-au organizat lecții de orientare în istoria artei, lecții de analizare și cunoaștere a tehnicii artistice, călătorii de studii în Grecia, Italia și Istanbul.

În 1924 fundația a participat la 4 expoziții internaționale de amploare: Veneția, Londra, Paris și Geneva, dar și la expoziția internațională a cărții de la Florența.

expoziția internațională a cărții de la Florența

expoziția internațională a cărții de la Florența

expoziția de la Veneția

expoziția de la Paris


You Might Also Like

0 Comments