Poziția Casei de Licitații Historic privind licitația George Enescu

Facem precizarea că nu suntem sub nicio formă afiliați sau asociați Casei Historic sau altor case de licitații din România, însă nu putem asista nepăsători la un adevărat linșaj mediatic și pe social media. Lumea artei și a colecționarilor din România are nevoie de cât mai multe astfel de case de licitații profesioniste, bine cotate care să prezinte loturi cât mai valoroase. Iar Historic este o casă tânără, care a crescut foarte rapid prin profesionalism, credibilitate și loturi extrem de rare și valoroase. Prin urmare ne afirmăm întreaga susținere față de Historic și mai jos redăm integral comunicatul de presă al acestora.


***

 București, 20 August 2021

Având în vedere informațiile propagate în spațiul public și pozițiile exprimate ale unor persoane în același cadru, cu privire la următoarea licitație a Casei de Licitații Historic, „George Enescu, Univers și creație”, în cadrul căreia vor fi licitate mai multe obiecte care i-au aparținut marelui compozitor, dorim să facem următoarele precizări:

• Casa de Licitații Historic își desfășoară activitatea cu o atenție deosebită acordată dreptului de proprietate (materială sau intelectuală) pentru fiecare dintre loturile ce fac obiectul licitațiilor noastre, îndeplinind toate criteriile prevăzute de lege pentru realizarea activității noastre. Licitația dedicată lui George Enescu nu face notă discordantă din acest punct de vedere.

• Respingem în mod ferm orice afirmație, referire ori numai sugestie conform căreia activitatea Casei de Licitații Historic ar avea un caracter neconform cu legislația în vigoare, „obscur” sau că ar fi neadevărate prezentările realizate de noi în promovarea licitației.

• Toate bunurile care fac obiectul licitației au o proveniență certificată, nu există nicio pretenție din partea niciunei persoane fizice, entități publice sau private cu privire la acestea, de nicio natură, iar toate formalitățile legale privind clasarea și scoaterea la licitație a bunurilor de patrimoniu au fost respectate întocmai.

• Solicităm mass-media și tuturor celor interesați de acest subiect, stoparea oricărei comunicări publice care nu respectă regulile deontologice de exprimare și comunicare în spațiul public și au caracter neadevărat. Precizăm, totodată, că punctul nostru de vedere a fost solicitat doar după publicarea informațiilor calomnioase.

• De asemenea, vom face toate demersurile în raport cu deținătorii platformelor de comunicare pentru sesizarea caracterului defăimător și neadevărat al postărilor/articolelor pe care le găzduiesc și care afectează grav și iremediabil credibilitatea Casei de Licitații Historic.

• În urma consultării cu echipa de avocați cu care colaborăm, pentru protejarea drepturilor noastre legitimite, patrimoniale sau nepatrimoniale, Casa de Licitații Historic a declanșat acțiuni legale pentru tragerea la răspundere, penală și/sau civilă, a tuturor persoanelor care au lansat afirmații mincinoase și calomniatoare și care aduc gravă atingere imaginii și activității noastre curente. 

• Ca și în precedenta situație la care unele persoane fac referire (a se vedea cazul licitației privind lucrările profesorului Mircea Eliade), vom proba în fața autorităților judiciare și judecătorești că toată activitatea noastră se desfășoară în conformitate cu legea, cu mențiunea că, raportat la situația precedentă, Casa de Licitații Historic a avut câștig de cauză în fața instanțelor judecătorești (a se vedea comunicatul de presă al Casei de Licitații Historic: https://www.facebook.com/casadelicitatiihistoric/posts/921311322029650/) și orice afirmație contrară este falsă. Punem la dispoziția celor interesați documentele care atestă acest fapt.

• Reafirmăm interesul și respectul nostru pentru cultură, pentru bunurile de patrimoniu cultural și valoarea inestimabilă a acestora pentru societate și vom continua a ne desfășura activitatea pentru promovarea acestora cu profesionalism.

Invităm toți oamenii de bună credință care prețuiesc adevărul să ne sprijine.

Cu mulțumiri și aleasă considerație,

Directorul Casei de Licitații Historic,

Cezar Paul Florea
You Might Also Like

0 Comments