În vizită la Muzeul Militar Național din Parcul Carol în anul 1930. Planurile clădirii incluse în prezentare!

 Prin înaltul decret nr. 6064 din 19 decembrie 1923 se hotărește ca muzeul militar să fie continuarea secției militare a muzeului național organizată în 1914. La data de iulie 1930 colecția muzeului cuprindea:

  • 362 de drapele
  • 182 piese artilerie
  • 2088 arme de foc portative
  • 1700 arme albe
  • 1200 accesorii
  • 220 uniforme
  • 700 de opere de artă (tablouri, gravuri etc.)
  • 16.625 fotografii
  • 13.000 cărți, albume, etc.


Intrarea în muzeu se face prin scara largă a fațadei de nord, pe al cărei peristil sunt expuse tunuri din sec XVIII, un tun al monitorului turcesc "Lufti Djelil" scufundat de ruși în 1877, tunul de 105 pe afetul căruia a fost dus la înmormântare trupul regelui Carol I și tunul de 120 pe care a fost dus trupul Regelui Ferdinand I.

Intrând în muzeu ne îndreptăm spre stânga, unde găsim preistoria  și istoria antică. Aici sunt expuse câteva piese și mai ales reproduceri din viața preistorică și din epoca romană, printre care: planuri de cetăți, vederea monumentului de la Adamclisi, fotografiile basoreliefurilor de pe columna lui Traian, diferite desene, hărți precum și obiectele găsite cu prilejul săpăturilor făcute la Fedeleșeni.

Trecem apoi într-o sală mică, evul mediu la vecini, unde sunt expuse armuri medievale de secol XIII-XIV. Urmează galeria de est, sec. XIV-XVII, în care sunt prezentate viața și faptele militare de la fondarea principatelor până la finele sec. XVII și unde sunt expuse: armament, buzdugane și topoare; țevi de tun și arme cu fitil; portrete și busturi de domnitori, copii după ilustrații vechi, schițe și planuri de cetăți, reproduceri în ghips ale cetăților Neamț, Soroca și Suceava.

sala steagurilor

În sala pătrată din colțul de sud-est, secolul XVIII-începutul sec. XIX sunt expuse: armament, colecția Generalului Arion, gravuri donate de M. Seulescu, uniformele regimentelor române de grăniceri din Ardeal.

În galeria de sud regăsim: copii de uniforme, armament, gravuri, fotografii, portrete, busturi și colecții de regulamente și cărți militare care au fost folosite de trupele române în perioada 1831-1876.

În sala de sud-vest și în mica sală ce o precede sunt reprezentări ale războiului din 1877-1878, dintre piesele expuse se remarcă uniformele purtate de Regele Carol I, schițele lui Grigorescu și obiecte ce i-au aparținut lui Ion C. Brătianu. În continuare în galeria de vest este prezentată dezvoltarea armatei în perioada 1879-1913: modele de arme, uniforme, o colecție de tablouri Ajdukiewicz, fotografii etc. 

Urmează apoi sala 1913 prezentând campania din Bulgaria: armament românesc și bulgar, fotografii, miniaturi ale aeroplanelor folosite în campanie, resturile avionului Vlaicu etc.

Parterul se încheie cu o sală rotundă în care este prezentată dezvoltarea marinei.

sala campaniei din 1917

sala campaniei din 1919-1920

La etaj se află plăcile de marmură pe care sunt trecute numele ofițerilor morți în războiul de reîntregire. Sălile etajului expun cronologic evenimentele din perioada 1916-1920.

cetatea Soroca


You Might Also Like

0 Comments