2 decembrie 1939 - vernisajul expoziției de pictură a Leliei Urdărianu

În sala de expoziții a Ministerului Propagandei din Strada Wilson #8, a avut loc în ziua de 2 decembrie 1939 vernisajul expoziției de pictură a doamnei Lelia Urdărianu. Deschiderea expoziției s-a făcut în prezența domnilor Al. Radian - Ministrul Propagandei Naționale, I. Nistor - ministrul Cultelor și Artelor, Ionesu-Sisești - Ministrul Agriculturii, Rene de Weck - ambasadorul Elveției la București, I. Dragu - secretarul general al Ministerului Propagandei Naționale, Vintilă Paraschivescu - directorul O.N.T., N. Herescu - președintele Societății Scriitorilor români, N. Leon - fost ministru, Adrian Corbu - director în cadrul O.N.T. și a unui numeros public. 

Asistența a vizitat expoziția, care cuprinde fresce, uleiuri, acuarele și schițe, înfățișând oamenii, munca și belșugul Bărăganului, cu toată atmosfera și pitorescul specific acestei regiuni.

Expoziția doamnei Lelia Urdărianu s-a bucurat de o primire excelentă și a rămas deschisă până pe 31 decembrie 1939.

You Might Also Like

0 Comments