Cum se prezenta Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București în anul 1933În 1933 Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București aniversa 20 de ani de existență. Scopul instituției a fost să creeze un învăţământ economic superior, în care să se procure o serioasă înţelegere pentru viaţa economică din trecut şi prezent (1933 - n.n.), prin studii de istorie economică românească şi în special comercială.

Cuvântarea Rectorului cu prilejul aniversării

Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București a fost înfiinţată pe baza legii din 6 aprilie 1913 după proiectul Ministrului de Industrie şi Comerţ Nicolae Xenopol, având ca surse de inspirație Academiile şi Facultăţile comerciale din Hamburg, Anvers și Paris. 

La 1 noiembrie 1913 au început primele cursuri pentru cei aproape 700 de studenți.

Pictură murală realizată de Cecilia Storck

Dacă în 1913, la începutul cursurilor existau doar 5 profesori și 3 conferențiari, în 1933 existau 24 de profesori titulari, un profesor suplinitor, 8 conferențiari, un șef de lucrări și 18 asistenți. 

Intrarea în aulă

Biblioteca instituției adăpostea peste 12.000 de volume și 1.800 de periodice. La vremea respectivă, pictura murală ce decora Aula, realizată de Cecilia Cutzescu-Storck, era cea mai mare din țară.

Interiorul Aulei

Clădirea a fost construită pe un teren de 3.393 m.p., având o suprafață construită de 2.603 m.p. Fațada principală dinspre Piața Romană și Strada Cometa, cu o înălțime de 21.15 m, este susținută de impozante coloane neoclasice. Partea din spate este înălțată, fiind concepută într-un stil modern și nuanțată printr-un turn de 44 de metri. Clădirea are 3 intrări: intrarea de onoare, prin cele 3 uși din colțul edificiului, sub cupolă, intrarea studenților pe ușa din Strada Cometa și intrarea de seviciu prin gangul din Piața Romană.

Prin ușile de la intrarea de onoare se accede într-un vestibul oval din care se deschid ușile către sălile de expoziție, muzeu și holul principal unde găsim scara de onoare și ușile de acces în aulă. Vestibulul și holul sunt finisate cu mozaic venețian, în timp ce scara, balustradele și baluștrii sunt din marmură.

Aula cuprinde 240 de scaune dispuse în amfiteatru, situate la parter, o lojă regală, o lojă secundară, două colonade și un balcon-amfiteatru cu 270 de scaune.

Cele două săli de expoziție au 160 m.p., respectiv 115 m.p. Ambele sunt finisate în alb.

Biblioteca

La etaj, deasupra vestibulului se află sala de consiliu, iar în aripa dinspre Piața Romană sunt cabinetele Rectorului și Vice-Rectorului, împreună cu sala de așteptare și două săli destinate reuniunilor culturale. În aripa dinspre Strada Cometa sunt birourile secretariatului și administrației. Lângă cabinetul rectorului, în partea interioară a clădirii este cancelaria profesorilor. La etajul următor este biblioteca, alături de sala de lectură pentru profesori, două săli de curs și o sală pentru lucrările de seminar ale profesorilor.

Revenind la parter, aici se află o sală de curs și 3 amfiteatre. Deasupra celui mai mare dintre amfiteatrele de la parter se află alte două, fiecare dispuse pe câte un etaj. Unul rezervat cursurilor anului 2 și unul rezervat pentru cursurile comune ale anului 3.

În subsol sunt laboratoare pentru cercetări fizico-chimice și cercetări microscopice și analitice.

Sala de lectură a periodicelor


Clădirea mai curpinde alte 9 săli de curs și un laborator dedicat cursului de mărfuri. Alte 4 săli de seminar au fost înființate în anul 1932. În mansarda dinspre Piața Romană sunt 6 camere pentru instituții de cultură economică și reuniuni ale asociațiilor de profil economic. Deasupra cancelariei au fost amenajate două apartamente de protocol.

Sub sala de expoziții de la parter sunt alte două săli având aceași destinație, iar sub Aulă se află vestiarul principal. Pentru a ușura accesul între etaje, în clădire funcționează două ascensoare.

Studenți ai cursurilor de perfecționare


You Might Also Like

0 Comments