În anul 1946, atelierele S.T.B.-ului dispuneau de 450 de lucrători, cu 120 de mașini-unelte și o  forță motrică de 200 KW.