Transformarea fostului hotel Rex în imobil cu locuințe de vacanță condiționată de elaborarea unui PUD

 Conform actelor emise de Primăria Constanța:

Prezentul certificat de urbanism NU poate fi utilizat în scopul declarat pentru: CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ, MODIFICARE VOLUMETRIE MANSARDĂ CU PĂSTRAREA ÎNĂLȚIMII MAXIME ȘI COMPARTIMENTAREA ACESTEIA ÎN SPAȚII LOCATIVE, RECONVERSIE HOTEL ÎN CLĂDIRE CU FUNCȚIUNI MIXTE : APARTAMENTE DE VACANȚĂ, COMERȚ, SERVICII, REFACERE FAȚADĂ, INTERVENȚII PENTRU CONFORMAREA CU NORMATIVELE SPECIFICE DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU, ORGANIZARE DE ȘANTIER Întrucât ESTE NECESARĂ ELABORAREA ȘI APROBAREA UNEI DOCUMENTAȚII P.U.D. CONFORM PREVEDERILOR LEGII nr. 350/2001 CONFORM REGLEMENTĂRILOR P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. nr. 121/2013 Art. 4 alin. (10) « Autoritatile publice locale vor conditiona autorizarea investitiilor in zonele de protectie ale monumentelor istorice de elaborarea si aprobarea unui Plan urbanistic de Detaliu, cu avizul DCJ Constanta.

 Istoria hotelului o puteți afla aici: https://www.romania-interbelica.com/2021/05/cum-arata-grand-hotel-rex-din-mamaia-in.html

foto: Saila | skyscrapercity.com