Proiectul portului București - 1937

În 1937, inginerul Leonida proiectează un port al Bucureștiului. acesta urma să fie amplasat în cartierul Bellu și urma să dispună de o zona industrială, una comercială, un terminal de pasageri, silozuri de mare capacitate și o uzină hidro-electrică. Legătura cu Dunărea urma să se facă prin canale.