16 august 1937 se punea piatra de temelie a Grand Hotel Balcic. Din păcate cel de a-l doilea război mondial și pierderea sudului Dobrogei au făcut ca acest proiect să nu mai fie terminat.

 


Extras din darea de seamă:

Hotelul pe care O. N. T. îl durează la Balcic va fi un mare hotel turistic, şi, precum se vede în imaginile ce însoţesc aceste rânduri, o minune arhitectonică. Confortul se va îmbina în mod ideal cu linia arhitecturală, cu spaţiul vast ce-l ocupă, cu înfăţişarea monumentală! Străinul care va vedea şi va locui în acest hotel, trebue să ia cu el imaginea, şi să-l dorească pe meleagurile unde se va purta şi pe unde să i se poate înfăţişa comparaţia. 

Piatra fundamentală a hotelului dela Balcic a fost pusă în ziva de 16 August a. c. La acea solemnitate au participat d-nii: I. Inculeţ, vicepreşedintele consiliului de miniştri, R. Franasovici ministrul comunicaţiilor, V. Antonescu ministrul afacerilor străine, reprezentând guvernul, Sergiu Dimitriu, secretarul general al ministerului de interne şi preşedintele Oficiului Naţional de Turism, etc. 


Prin cuvântarea d-sale, D-l Sergiu Dimitriu, preşedintele O. N. T. a arătat atunci importanţa punerii pietrei fundamentale a marelui Hotel dela Balcic, care va avea darul să pună şi mai mult în valoare frumuseţile acestui colţ pitoresc din ţară. D-sa a spus că punerea pietrei funda-mentale a hotelului dela Balcic face parte din întreaga serie de construcţii de hoteluri pe cari O. N. T. le construeşte în toate staţiunile balneare şi climaterice din ţară. După monumentalul hotel turistic dela Mamaia, care are darul să valorifice cea mai frumoasă plajă din ţară şi chiar din Europa, după hotelul dela Turnu-Severin, şi după hotelul dela Vâlcov, menit se atragă vizitatori din ţară şi streinătate, dornici să vadă această ciudată Veneţie a României, a venit rândul Balcicului să-şi poată valorifica frumuseţile naturale, prin ridicarea unui hotel turistic modern, construit după ultimele cerinţe ale technicei, din fondurile Oficiului Naţional de Turism. 

Locul unde s'a hotărît construirea hotelului turistic se află situat în faţa mării, între dealurile albe, cu reflexe de argint, decorate de o vegetaţie luxuriantă şi adaos de aşezări omeneşti exotice. Iniţiativa O. N. T. împlineşte prin acest hotel două mari necesităţi: una de ordin turistic, deoarece în întreaga staţiune nu există nici un hotel, cealaltă de ordin moral, prilejuind, prin cea dintâi, vizitarea acestui minunat colţ de Orient, cu un specific atât de surprinzător, de toţi aceia cari preţuesc liniştea, lumina elegiacă şi pitorescul. 

Golful acesta fermecat, ţara de azur a pictorilor, va desfăta de acum înainte şi sufletele celor ce n'au avut încă prilejul să-l cunoască. Hotelul va avea 120 de camere, prevăzute cu tot confortul modern, iar construcţia va costa circa 70 milioane lei. Nu mai revenim asupra frumuseţii arhitecturale, în detaliu sau ansamblu, ci lăsăm machetele acestor două pagini, s'o mărturisească. You Might Also Like

0 Comments