Cele 3 centre comerciale din triunghiul Nițu Vasile-Secuiilor-Brâncoveanu (1963)

 


Autori: 

complexul 1 — arhitectii Eugen Cosmatu, Pascal Georgescu, Paul Focşa 

complexul 2 — arhitecţii Eugen Cosmatu, Mihaela Crăifăleanu 

complexul 3 — arhitectii Eugen Cosmatu, Dumitru Constantinescu şef proiect complex: arh. Claudia loachim rezistentă: ing. V. Georgescu Institutul Proiect-Bucuresti 

Magazinele sunt grupate în clădiri separate, numai parter, concentrarea lor în complexe comerciale prezentând avantaje însemnate: parterul blocurilor se redă locuintelor, magazinele sînt eliberate de servitutile structurale şi de partiu, traveea devine mai largă, magazinele flind mai spaţioase, adânci, bine dotate cu depozite, grupuri sanitare şi vestiare, dimensionate în functie de capacitatea şi numărul personalului de serviciu. Principiile care au stat la baza proiectării complexelor, au variat în funcţie de amplasament. 

În linii mari s-a urmărit ca magazinele, al căror specific cere o aprovizionare cantitativ mare, ce poate produce perturbări şi aspecte dezordonate imaginii urbane, să-şi grupeze anexele către o curte de serviciu izolată de fluxul cumpărătorilor. Această separare a funcţiunilor şi a fluxurilor ridică însă o problemă dificilă de partiu şi anume : unde să se plaseze curţile de serviciu, către miezul compoziţiei sau pe perimetru? Analizând aceste probleme se constată că avantajele şi dezavantajele amplasării curţilor de serviciu pe perimetru sau în mijloc se echilibrează şi că aceste complexe trebuie rezolvate mai mult în funcţie de poziţia lor faţă de întregul microraion şi faţă de vecinătăţile înconjurătoare. Deşi diferite ca partiu, toate cele 3 complexe comerciale au ca numitor comun unele rezolvări de detaliu ca : pergole, stîlpi, vitrine, cornişe, dimensiuni ale traveei, lămpi de interior etc. 

COMPLEXUL COMERCIAL Nr. 1 este situat la intersecţia străzii Secuilor cu bd. Brâncoveanu. Datorită acestui amplasament compoziţia s-a dezvoltat în formă de L, având latura mică către bd. Brâncoveanu şi latura lungă către str. Secuilor. La colţul străzii a fost amplasat bufetul şi bucătăria de bloc. Bufetul are 3 laturi vitrate, dintre care una spre un patio, către care s-a prevăzut şi extinderea spaţiului de consumaţie în timpul verii, patio are un rol multiplu : formează un accent arhitectonic de agrement de-a lungul laturii lungi a compoziţiei ; grupează în jurul său magazinele al căror specific poate provoca unele aglomerări de cumpărători şi, în general, ale căror vitrine nu sunt interesante prin natura exponatelor ; creează un spaţiu intim de odihnă, cu spaţii verzi, fântâni, bănci, oglinzi de apă etc. 
Magazinele de tutungerie, pîine, carne, loto-pronosport şi bufetul închid cele trei laturi construite ale patio-ului. De-a lungul laturii lungi a compoziţiei se înşiră, protejate de copertine şi pergole, magazinele de mercerie, parfumerie, alimentar, legume-fructe şi sifoane. Magazinele de pâine, carne, alimentar, legume-fructe au serviciile şi depozitele grupate în jurul unei curţi de serviciu, închisă către interiorul microraionului de un gard decorativ, traforat. Pentru a întrerupe monotonia unui front prea lung de vitrine s-a creat un decalaj între frontul vitrinelor, linia continuă de legătură arhitectonică fiind păstrată doar de stâlpii pergolei. 

COMPLEXUL COMERCIAL Nr. 2, situat pe o stradă. curbă (str. Serg. Niţu Vasile), pe partea interioară a ei, într-un spaţiu creat în adâncime de blocuri p + 4, care formează pe 3 laturi un front închis, se dezvoltă pavilionar, legat şi grupat prin intermediul unei pergole. Căutând a axa compoziţia de o parte şi de alta a unei curţi interioare de acces pentru public, dispusă în lungime, s-a căutat ca magazinele să-şi orienteze vitrinele atât către str. Serg. Niţu Vasile cât şi către spaţiile de circulaţie din interiorul complexului, în acest fel s-a obţinut o compoziţie care oferă publicului un loc agreabil şi atractiv, compoziţie care, datorită amplasamentului, s-a dezvoltat pavilionar, având curtea de serviciu pe perimetru, cu acces lesnicios pentru aprovizionare. Amplasarea către stradă a bufetului a fost făcută cu intenţia de a puncta complexul cu un volum care să se ridice puţin peste înălţimea generală şi care să ofere posibilitatea extinderii spaţiului de consumaţie, în timpul verii, către o terasă jumătate acoperită. Urmărind ideea unificării spaţiului interior cu cel exterior, bufetul are un perete de sticlă glisant, care în timpul verii poate oferi, pe lângă mărirea spaţiului, o imagine unitară şi o bună ventilaţie. De-a lungul axei compoziţionale a curţii interioare se înşiră, de o parte şi de alta, într-o alternanţă şi totodată o grupare pe funcţiuni, magazinele : răcoritoare, alimentar, tutungerie, legume-fructe, mercerie-parfumerie, carne şi pâine, care alcătuiesc întreg complexul. Magazinele alimentar, de legume-fructe, de răcoritoare precum şi bufetul au depozitele şi accesul mărfurilor dintr-o curte de serviciu, închisă către aleea de acces prin intermediul unui gard trafor, constituind un element decorativ. Magazinele de carne şi de pâine, datorită specificului de aprovizionare, au accesul de la cealaltă alee perimetrală complexului, direct, fără intermediul unei curţi de serviciu, aprovizionarea cu marfă făcându-se tot prin spatele magazinelor. 
COMPLEXUL COMERCIAL Nr. 3 este situat pe str. Secuilor, dezvoltat mai mult liniar, de-a lungul străzii, şi compus din magazine de legume-fructe, pâine, lapte, răcoritoare, carne, tutungerie etc., precum şi un magazin pentru reparaţii de încălţăminte, reparaţii tehnico-metalice, coafor-frizerie şi un local pentru I.A.L. Structura magazinelor este formată din zidărie de cărămidă, stâlpi din azbociment şi dală groasă ; înălţimea liberă a magazinelor a fost redusă între 3,30-3,50 m, înălţime care este la scara şi dimensiunea magazinelor şi care permite trecătorului să cuprindă şi imaginea blocurilor din jur. Vitrinele sunt largi şi pe toată înălţimea, avînd la partea inferioară un parapet redus ca înălţime ; se prevede vitrină de expunere numai la magazinele ale căror mărfuri cer acest lucru. Prin modul de organizare şi expunere interioară şi prin modul de vânzare, magazinele sunt tratate ca o vitrină. Mobilierul este executat din metal, cristal, materiale plastice, melacart etc. Iluminatul se face cu lumină incandescentă, utilizând drept corpuri de iluminat lămpi din sticlă colorată. Iluminatul vitrinelor este fluorescent, ca şi al pergolelor şi al spaţiilor exterioare ; pereţii din fundul magazinelor şi unele locuri de vânzare sunt, de asemenea, luminate fluorescent. Combinarea luminii fluorescente cu cea incandescentă, precum şi gradaţia succesivă vor produce o senzaţie vizuală plăcută, accentuând punctele de atracţie ale magazinelor. O atenţie deosebită a fost îndreptată asupra punctelor de atracţie nocturne ; în acest sens s-au prevăzut, în afara complexelor, unele panouri decorative, compuse arhitectural, care cuprind reclamele luminoase cu firme de neon în diferite culori. Ca finisaje exterioare se vor utiliza, în afara vinacetului, panouri decorative din ceramică colorată smălţuită ; pardoselile se vor executa din mozaic colorat, marmură şi dale din beton pieptănat. Tâmplăria este în întregime metalică şi va fi vopsită în duco ca şi stîlpii de azbociment ai pergolelor. incălzirea complexelor comerciale se va face de la cele 4 centrale termice ale microraionului. Ventilaţia va fi naturală prevăzîndu-se posibilitatea deschiderii unor ochiuri de geam în vitrine. 

You Might Also Like

0 Comments