Sâmbătă, 25 mai 1940 se inaugura canalul Snagov-Tâncăbești


SÂMBĂTĂ 25 Mai 1940 a avut loc inaugurarea canalului navigabil dintre Snagov şi Tâncăbeşti, realizat de Uzinele Comunale Bucureşti şi punerea în circulaţie a văporaşului Ţepeş Vodă, construit pentru acest parcurs. Această nouă lucrare a Uzinelor Comunale Bucureşti, lărgeşte mult zona de agrement atât de preţuită, a Snagovului, pune în valoare o întreagă regiune nouă a lacului nu lipsită de interes, creiază posibilităţi de comunicaţie noui cari sunt în acelaş timp şi mijloace de divertisment puţin costisitoare şi completează marea operă de înzestrare urbanistică a Capitalei. Au asistat d-nii C. Argetoianu, consilier regal, M. Ghelmegeanu, ministru de interne, Prof. .Const. Giurescu, ministrul propagandei naţionale, I. G. Vântu şi H. Grigorescu, subsecretari de stat la interne, General Dombrowski, primarul capitalei, Ing. N. G. Caranfil, directorul general al Uzinelor Comunale Bucureşti, Dr. I. Costinescu, Stelian Popescu, General Modreanu, prefectul poliţiei, Adrian Corbu directorul Oficiului Naţional de Turism, M. Puşcariu director al oficiul naţional cinematografic, Prof. Gheorghiu, Prof. Ghermani şi numeroşi directori ai U.C.B. 

You Might Also Like

0 Comments