1930. O interesantă reclamă la Scherk Face Lotion, compania de cosmetice ce avea reprezentața generală în strada Lispcani #92