Într-un apartament bucureștean din anul 1932

 


Arhitecţii moderni ridică astăzi prisme sirnetrice, şi au eliminat complet efectele de stucatură ce îmbâcsesc faţadele clădirilor de acum 20-30 de ani. Pătrate largi şi solide, fără urmă de arcuire, singurul ornament fiind ferestrele, ce strălucesc cu voioşia noutăţii. 

În interior, camerele dau impresia unor cutii mari şi luminoase. Plafoanele au coborît mult, iar amoraşii sau florile de ipsos ce se reliefau altădată în centru, deasupra candelabrelor incărcate, in cele patru unghiuri ale camerei şi deasupra uşilor, au dispărut fără urmă. Pereţii poartă tapete cu desene vagi, în culori sobre şi totuş calde. 

În această ambianţă de simplicitate, tot ce constitue mobilierul e scund, elastic şi intim. Rudimentare jocuri geometrice, te surprind printr'o captivantă asimetrie. Inspirată de nevoile timpului, noua modă lansată de modernism, oferă interioare ce realizează un admirabil complex de economie, confort şi eleganţă, numeroaselor căsnicii cu resurse modeste, unde femeea e sllită să lupte pentru existenţă alături de bărbat, consacrând 8-9 ore din zi unei ocupaţil extracasnice. 

Câteva cuburi bogat capitonate formează o garnitură de mobilă ce începe cu fotoliul larg, sfătos şi degenerează, din piesă în piesă, până la taburel. Patul la rigoare, poate lua în cursul zilei aspectul unei originale sofale. Biblioteca, dacă nu e practicată în zid, şifonierul şi alte piese, prezintă ingenioase adiacenţe. „Milieu"-rile albe, cu bogatele lor broderii, au fost abandonate, bibelourile mult reduse, oglinzile unghiulare sau ovale şi-au pierdut ramele, iar mesuţele pitice distribuite cu dibăcie, aduc cea mai graţioasă completare.

Nimic incărcat, nimic căutat, totul pare plăsmuit de fantezia vioaie şi proaspătă a unui copil. 

Nu mai rămâne decât ca stăpâna casei să-şi reflecte personalitatea: un şal, o bucată de dantelă aruncată cu artistică neglijenţă, câteva perne şi câteva flori, aduc svonu feminității creând o caldă şi parfumată atmosferă de intim. 

Interioarele acestea au, prin rafinamentul naivităţii lor, un efect de destindere, de epurare, asupra spiritului congestionat de acuitatea problemelor cotidiene. 

E.A. sursă : Realitatea Ilustrată | februarie 1932

You Might Also Like

0 Comments