Ziua Marinei Române - Constanța 1934

 


La 10 h. din Piaţa Grand a pornit spre Cazinoul dela malul mării procesiunea formată din un detaşament de soldaţi marinari cu icoana Sft. Nicolae dela Brikul Mircea, preoţii în odăjdii, autorităţile civile şi militare, liceul de fete, un detaşament de marinari, carul alegoric al Div. de Mare reprezentând pe fiul mărilor, Neptun, înconjurat de sirene, delfini, pinguini, carele alegorice ale şcoalei complimentare tip maritim. După aceste care urmau 60 cercetaşi marinari şi 220 cercetaşi de uscat. Procesiunea era incheiată de carele alegorice foarte reuşite ale Serviciului Porturilor Maritime. La malul mărei are loc slujba religioasă oficiată de preotul vicar Gr. Dumitrescu. Urmează legământul luat de către d-nii Amirali Bălănescu şi Bărbuneanu şi general St. Popescu, cercetaşilor marinari şi de uscat. 

Vasele de război ancorate in radă, remorcherele portului, bărcile particulare şi pescăreşti, ambarcaţiunile Yacht Clubului formau decorul serbărei. A urmat discursul d-lui Locot. Ghezzo Eduard, comand. de cohortă a cercetaşilor. 

D-1 Amiral Bărbuneanu, preşedintele secţiei L. N. R. Constanţa, a ţinut următorul discurs:

„[...]Manifestaţia de astăzi, se datoreşte impulsului autorităţilor noastre,  cari au voit sâ vadă renăscându-se în sufletul poporului nostru cultul de altă dată, al apei, al acestui element al naturei care satisface nenumăratele trebuinţi ale omului sub diferite forme şi aspecte.[...]”

You Might Also Like

0 Comments